Εργαστήριο Σημειωτικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Εργαστήριο Σημειωτικής
Ισόγειο Νέας Φιλοσοφικής Σχολής

Τηλ. 2310-997518 (κ. E. Κουρδής)

Τηλ. 2310-997538 (κ. Κώστας Πάγκαλος)

Email: mediasemiotics@frl.auth.gr