ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τη  Πέμπτη 1Ιουλίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν (στην ηλεκτρονική διεύθυνση mediasemiotics@frl.auth.grαίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό έως την Παρασκευή 25 Ιουνίου, και θα ειδοποιηθούν για την αποδοχή τους το αργότερο μια εβδομάδα μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Κατεβάστε την αίτηση από εδώ και συμπληρώστε την ηλεκτρονικά.

Τα τέλη συμμετοχής στη Θερινή Συνάντηση είναι € 50 και καταβάλλονται στον ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προθεσμίες που θα αναφέρονται στην επιστολή αποδοχής.

Η κατάθεση θα γίνει στα παρακάτω στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR9801722020005202002079933
Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Code Bic (SWIFT Address): PIRBGRAA
Αιτιολογία κατάθεσης: 99721 - Ονοματεπώνυμο
Κωδικός έργου: 99721 (Σημειωτική των Μέσων)

Αφού κάνετε την κατάθεση θα πρέπει να στείλετε την απόδειξη κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση mediasemiotics@frl.auth.gr